Lincoln Book Reviews

ENGLISH

April 2009

Lincoln 200 years means many Lincoln books. Hanneke Siebelink’s book is truly special.

This year America celebrates the 200th anniversary of its greatest President, Abraham Lincoln. An introduction to the bicentennial events commemorating Lincoln started when Barack Obama was inaugurated. Not only was President-elect Obama sworn in using the Bible that was used to swear in President Lincoln, Obama also dined like Lincoln and used lines from Lincoln’s speeches in his own inauguration speech.

By making Lincoln his role model, Obama immediately distinguished himself from his predecessors. None had ever dared to compare himself with Lincoln. Reagan looked to Roosevelt as a source of inspiration, Clinton to Kennedy and Bush senior to Truman.  Obama’s inauguration was widely seen as a tribute to the president who abolished slavery and in doing so paved the way for a black American entering the White House.

Still, Lincoln was also a safe choice for Obama. For almost every American Lincoln is a patron saint, the personification of the good in the American character and the symbol of the American dream. Born the son of a poor carpenter in 1809, he lost his mother at very your age but worked his way up from rail splitter to self-made lawyer. Much to the disbelief of many, his republican party nominated him as presidential candidate. When he finally left for the White House, he was the living proof that every American, regardless of background or race, deserved an equal chance to build a better future.

Lincoln is America. This year will bring a Steven Spielberg movie about Lincoln, and over 200 Lincoln books. One of these is the magnificently written Abraham Lincoln, Over Mezelf (Abraham Lincoln, About Myself) by Hanneke Siebelink. What makes this book so special is that the biographer does not write about Lincoln, but lets him speak about himself. Although this stretches the boundary between fiction and non-fiction to the limit, it really brings Lincoln alive. For instance Siebelink lets Lincoln explain why he is so depressed, and how he worries about the course the Civil War is taking.

A drawback of the book is that the author places Lincoln’s ‘autobiography’ explicitly in the context of the struggle against slavery. She portrays Lincoln as a sort of godfather of Obama and even titles one book chapter ‘Yes, we can.’ In doing so, the author leaves aside the fact that Lincoln, like most people of his time, was no outright champion of black and white equality. ‘If  could save the Union without freeing any slave I would do it  (…) What I do about slavery and the colored race, I do so because I believe it helps to save the Union.’  Lincoln’s highest aim as president was to save the Union, and this is probably the real reason why Obama paid such explicit tribute to Lincoln.

Hans Veldman, US expert and Professor at Nyenrode University, Het Financieele Dagblad (FD)

March 2009

200 years after the birth of Abraham Lincoln, a surprising book on the man has appeared. Dutch author Hanneke Siebelink described the life of the sixteenth President of the United States as if he himself were telling it. For instance it reads:  ‘I am naturally anti-slavery. If slavery is not wrong, nothing is wrong. I cannot remember when I did not so think, and feel.’ The words the author puts in her hero’s mouth are meticulously researched. This is not a ‘fictionalized life.’ The imaginary, but historically correct autobiographical notes were written with much sensitivity and swerve. Simply wonderful.

Rik Kuethe, US expert and foreign editor, Elsevier Magazine

January 2009

With this ‘autobiography’ of Abraham Lincoln, Hanneke Siebelink brings a unique combination of a beautiful, moving and captivating story that is very precise from a historical point of view, while also offering a multidimensional picture of the man, the son, the father, the husband and the great President Lincoln. With her slick and rich writing style, Siebelink delivers a truly brilliant piece of work that makes us hope she will soon pick up her pen again.

Bart Kerremans, Associate-Professor of International Relations and American Politics, Katholieke Universiteit Leuven

.

DUTCH

April 2009

Lincoln 200 jaar is goed voor veel boeken. Heel apart is dat van Hanneke Siebelink

Amerika viert dit jaar uitgebreid de 200ste verjaardag van haar grootste president, Abraham Lincoln. De inleiding op de herdenkingsfestiviteiten vond plaats tijdens de inauguratie van Barack Obama. De Bijbel waarmee Lincoln anderhalve eeuw geleden beëdigd was, het diner dat Abe vooraf aan zijn huldiging genuttigd had en passages uit de aanvaardingsspeech van ‘President One’, vormden het decor waartegen Obama zijn presidentschap inluidde.

Door Lincoln als lichtend voorbeeld te nemen onderscheidde Obama zich direct van zijn voorgangers. Geen van hen had het ooit aangedurfd zichzelf met Lincoln te vergelijken.  Reagan had Roosevelt als inspiratiebron, Clinton Kennedy en Bush sr Truman. Obama’s inauguratie werd opgevat als een eerbetoon aan de president die de slavernij afschafte en het daarmee mogelijk maakte dat een zwarte Amerikaan het Witte Huis kon betreden.

Dit alles neemt niet weg dat Lincoln ook een veilige keuze voor Obama was. Voor bijna alle Amerikanen geldt Abe als een patroonheilige, als de personificatie van het goede in het Amerikaanse volkskarakter en de symbolisatie van de Amerikaanse droom. Hij werd in 1809 geboren als zoon van een arme timmerman, verloor op jonge leeftijd zijn moeder, maar werkte zich op van veerman tot ‘selfmade’ advocaat. Tot ongeloof van velen benoemde zijn Republikeinse partij hem tot presidentskandidaat en toen hij eenmaal het Witte Huis betrok, gold hij als het levende bewijs dat elke Amerikaan, ongeacht achtergrond of ras, een kans had om zijn toekomst te verbeteren.

Lincoln is Amerika. Naast een film van Steven Spielberg verschijnen er dit jaar meer dan tweehonderd boeken over hem. Een daarvan is het schitterend geschreven Abraham Lincoln, Over Mezelf van Hanneke Siebelink. Het bijzondere aan dit boek is dat de biograaf niet over de hoofdpersoon vertelt, maar de hoofdpersoon over zichzelf aan het woord laat. Hoewel daarmee de grens tussen fictie en non-fictie flinterdun wordt, komt Lincoln er mooi door tot leven. Zo laat Siebelink Lincoln uitleggen waarom hij zich zo neerslachtig voelt en hoezeer hij twijfelt over het verloop van de Burgeroorlog.

Een nadeel van het boek is dat de auteur Lincolns ‘autobiografie’ te nadrukkelijk schrijft in de context van de strijd om de slavernij. Ze portretteert Lincoln als een soort peetvader van Obama en de titel van een van de hoofdstukken luidt zelfs ‘Yes, we can.’ Hiermee gaat de auteur voorbij aan het gegeven dat Lincoln eigenlijk niet veel op had met zwarten. Bekend van hem is zijn opvatting dat hij nimmer had voorgesteld de slavernij af te schaffen als hij daarmee de scheiding tussen noord en zuid had kunnen voorkomen. Het herstel van de Amerikaanse eenheid beschouwde hij als zijn hoogste presidentiële doel en hierin ligt misschien meteen de werkelijke reden waarom Obama zijn inauguratie zo nadrukkelijk in het teken van de nagedachtenis aan Lincoln plaatste.

Hans Veldman, Amerika-kenner en docent Nijenrode Universiteit, Het Financieele Dagblad (FD)

Maart 2009

Op zoek naar een boek? De beste romans

In het jaar dat zijn tweehonderdste geboortedag wordt gevierd, is een verrassend werk over Abraham Lincoln verschenen. De Nederlandse auteur Hanneke Siebelink beschreef het leven van de zestiende president van Amerika alsof dat door hemzelf wordt verteld. Zo staat er: ‘Ik ben met heel mijn wezen tegen slavernij. Als slavernij niet verkeerd is, dan is niets verkeerd.’ Op een enkel anachronisme na berusten de uitlatingen die de schrijfster haar held in de mond legt op zorgvuldige research. Het gaat niet om een vie romancée. De gefingeerde, maar historisch verantwoorde autobiografische notities zijn met veel inlevingsvermogen en zwier geschreven. Heerlijk.

Rik Kuethe, Amerika-kenner en redacteur buitenland, Elsevier Magazine

Januari 2009

Met dit levensverhaal van Abraham Lincoln, vanuit de persoon van Lincoln zelf verteld, brengt Hanneke Siebelink een unieke combinatie van een prachtig, bij momenten ontroerend maar vooral ook meeslepend verhaal dat historisch bijzonder nauwkeurig is en dat daardoor een veelzijdig beeld geeft van de mens, de zoon, de vader, de echtgenoot en ook de grootse president Lincoln. Met haar vlotte en rijke schrijfstijl heeft Siebelink zonder meer een prachtwerk geleverd dat doet hopen dat ze snel weer in de pen kruipt.

Bart Kerremans, Hoogleraar Internationale Betrekkingen en Amerikaanse Politiek, Katholieke Universiteit Leuven